Loading...
https://r2---sn-4g5e6nsy.c.drive.google.com/videoplayback?id=cbf212d611fb811e&itag=18&source=webdrive&begin=0&requiressl=yes&mm=30&mn=sn-4g5e6nsy&ms=nxu&mv=m&pl=24&sc=yes&ei=1_upWbKIN4KgcvvHndgB&driveid=0B6N10cAD-O-kOVRMVG9oX0pJRE0&mime=video/mp4&lmt=1502862607709654&mt=1504312180&ip=217.73.142.82&ipbits=8&expire=1504319479&sparams=ip,ipbits,expire,id,itag,source,requiressl,mm,mn,ms,mv,pl,sc,ei,driveid,mime,lmt&signature=23B6BE727BFF6BD2FBE70E50E1C86C9B80A58682.82BBF505182F321F14350F12C54DA8941078851D&key=ck2

Four moms whose only common ground is their kids’ preschool class, decide to get together for a harmless “fun mom dinner.” Director: Alethea Jones Writer: Julie Rudd Stars: Katie Aselton, Toni Collette, Bridget Everett

Read more

Eshtë një film që fsheh një film tjetër brënda. Si janë gjetur paratë? 13.000 km nga Shkodra në Vlorë, nga divjaka në Strugë, takime një për një me 100 biznese. Film që bashkoi Audiencen dhe Artistët në një ëndërr të përbashkët dhe sollën këtë film për kinema. Ky film zbulon vende ku natyra ka puqur […]

Read more