Nick Malloy është një mjek ambulance të cilit po i bëjnë një loje vdekjeprurese me 12 raunde. Më shume pak kohe ne dispozicion dhe me jeten e gruas në duart e tij ai duhet të zbuloje mënyren se si ti shpetojë gjithë kësaj.

Category: Film
About The Author
-

GO Digital Media

Icon-VideosThis website is part of GO Digital Media.We DO NOT host any videos on this website. All content is copyright of their respective owners. We urge all copyright owners, to recognize that links contained within this site are located somewhere else on the web. The embedded link points to the location of the video on the web. Please direct all copyright infringement issues to the companies that host these files. If you notice something irregular or some copyright abuse please send email to info@imalbania.com

Support per IMA TV

IMA TV është suplement i IMA TV që vetë financohet nga krijuesit.
Një kontribut i vogël nga ana juaj është një ndihmë e madhe që projekti IMA TV të jetë afatgjatë.