Kosovo: Life after the War (Jeta pas luftës)

More videos
Views
   

When the war ended in 1999, Kosovo was left in a terrible state. Following their independence in 2008, citizens of Kosovo hoped for a better future; more jobs, infrastructure, health benefits. This documentary explores the lives of individuals who were affected by the war and some who still are.

Kur mbaroi lufta në vitin 1999, Kosova u la në një gjendje të tmerrshme. Pas pavarësisë së tyre në vitin 2008, qytetarët e Kosovës shpresuar për një të ardhme më të mirë; më shumë vende pune, infrastrukturë, përfitimet shëndetësore. Ky dokumentar eksploron jetën e individëve të cilët janë të prekur nga lufta dhe disa që ende janë.

Idea dhe produksioni Arta Metolli

About The Author
-