RTSH 3 HD

More videos
Views
   

Kanal tematik që do të vihet në dispozicion të pasqyrimit të problematikave dhe interesave të diasporës, edhe për të mos i ndarë shqiptarët jashtë kufijve nga të tjerët.

Category: Shqiperia, TV
About The Author
-