Loading...

Kanal tematik që do të vihet në dispozicion të transmetimit të kësaj gjinie të artit, ku do të përfshihen filmat shqiptarë dhe të huaj, filmave artistikë me metrazh të gjatë dhe të shkurtër, dokumentarëve etj.

Read more

Kanal tematik që do të vihet në dispozicion të pasqyrimit të problematikave dhe interesave të diasporës, edhe për të mos i ndarë shqiptarët jashtë kufijve nga të tjerët.

Read more

Kanali gjeneralist kryesor me shtrirje dhe interes të gjerë i njëjtë në strukturë programore me kanalin ekzistues TVSH.

Read more