Kontakto

Për më tepër informacion, apo menyren se si mund te lidheni me departamentet e Marketingut dhe Burimeve Njerëzore ju mund të kontaktoni në adresat e poshtë shënuara:

  • Website: www.imalbania.com

  • Redaksia Qendrore: [email protected]

  • Departamenti i Marketing: [email protected]

  • Departamenti i Burimeve Njerëzore: [email protected]

  • Zyra e IMA Awards: [email protected]