Artikull promovues

Info Media Albania ofron hapsirën e portalit IMAlbania.com dhe rrjeteve sociale që disponon me publikimin e një artikulli promovues. Pasi të keni kryer pagesën ju mund të na dërgoni materialin tuaj në info@imalbania.com. Publikimi bëhet brenda pak minutave ose në datën e përcaktuar nga ju.

Formati: Tekst / Foto / Video

Çmimi (30 €)

Vazhdoni me blerjen

[wp_cart_button name=”Artikull promovues (Periudha 1 mujore)” price=”30.00″]

[show_wp_shopping_cart]