ALBtelecom & Eagle Mobile, Vodafone dhe Telekom bashkojnë fuqitë për ngritjen e rrjetit me fibër optike dhe mbulimin me sinjal 3G në Zonën e Kelmendit

Bashkohuni me grupin tonë zyrtar në Facebook duke klikuar këtu!

ALBtelecom & Eagle Mobile dhe dy operatorët e tjerë të telekomunikacionit Vodafone dhe Telekom Albania kanë nisur bashkëpunimin për ndërtimin e rrjetit të fibrës optike dhe infrastrukturës për mbulimin me sinjal telefonik GSM si dhe shërbime 3G (më pas 4G) të zonës së Kelmendit në Malësinë e Madhe. Ky bashkëpunim vjen pas koordinimit dhe marrëveshjes së arritur me AKEP në muajin maj të këtij viti. Specifikisht në këtë zonë, ALBtelecom do të kryejë lidhjen me fibra optike, përmes të cilave do të mundësohet ofrimi i shërbimeve të telefonisë dhe internetit nga të tre operatorët.

Gjithashtu një mbështetje e rëndësishme për realizimin e kësaj infrastrukture ka qenë edhe marrëveshja e mirëkuptimit që AKEP firmosi me Fondin Shqiptar të Zhvillimit dhe ARrSh për bashkëpunimin në kuadrin e investimeve për Fibra Optike në akset dhe rrugët kombëtare dhe rajonale.

AKEP në zbatim të dokumentit të politikave për shtrirjen e rrjeteve broadband si dhe ofrimit të shërbimeve bazë në të gjithë territorin e vendit kreu studimin mbi mbulimin e territorit dhe ka përcaktuar 6 zona të thella ku sinjali mungon plotësisht ose është shumë i dobët. Ky problem vjen edhe nga vështirësitë territoriale mbasi janë zona të thella dhe me mungesë infrastrukture. Në këto kushte ishte shumë e vështirë që të kryheshin investime të veçuara nga çdo operator mbasi kostot janë shumë të larta.

Ky projekt do të bashkëfinancohet nga të tre operatorët, të cilë kanë përcaktuar ndarjen e kostove të këtij investimi. Shumë shpejt puna do të fillojë në përmirësimin e shërbimeve në Valbonë, Lurë, Kepin e Rodonit etj. Këto investime jo vetëm që ndikojnë në zhvillimin dhe rritjen e mirëqenies në këto zona por edhe i jep një zhvillim të madh turizmit.

Copyright IMAlbania.com | Ndalohet ribotimi pa autorizim nga redaksia!

Bashkohuni me grupin tonë zyrtar në Facebook duke klikuar këtu!


Bashkohuni me grupin tonë zyrtar në Facebook dedikuar informacioneve rreth TELEVIZIONIT duke klikuar këtu!


Bashkohuni me grupin tonë zyrtar në Facebook dedikuar SERIALEVE TURKE duke klikuar këtu!