Kompania që ofron telefoninë fikse “ALBtelecom”, rezulton se ka shkelur kontratën me pajtimtarët e saj, duke rritur tarifën fikse deri në 700 lekë në muaj.
Janë plot 2,300 ankesa përgjatë dy viteve të fundit, në drejtim të kompanisë “ALBtelecom” nga qytetarët, të cilët shprehin pakënaqësitë për rritjen e tarifës fikse.