Duke nisur prej të martës, këto janë bizneset që do të qëndrojnë hapur në vendin tonë

Kryeministri Rama ka vënë në zbatim rregullat e reja të qarkullimit, të cilat do të vazhdojnë deri në një njoftim të dytë nga kreu i qeverisë.

Që prej orës 13:00 të ditës së sotme, u ndalua qarkullimi i çdo qytetari dhe u mbyll çdo biznes, ndërkohë që izolimi total do të vazhdojë deri në orën 05:00 të mëngjesit të së hënës.

Kështu, nga ora 05:00 e të hënës, deri në orën 13:00 të po asaj dite, qytetarët do të lejohen të qarkullojnë, për t’u izoluar sërish pas orës 13:00.

Bizneset do të lejohen sipas orarit të lejimit të lëvizjes, ndërsa “Dosja.al” ka publikuar listën e bizneseve të lejuara dhe të ndaluara duke nisur prej të martës.

Ndarje në aktivitete të lejuara dhe të ndaluara
Kodi NVE – 2 digit Përshkrimi I aktivitetit Statusi I Aktivitetit
1 Prodhimi bimor dhe shtazor, gjuetia dhe shërbime të lidhura me to Lejohen
2 Pyjet dhe shfrytëzimi i pyjeve Lejohen
3 Peshkimi dhe Akuakultura Lejohen
5 Nxjerrja e qymyrit dhe linjiteve Lejohen
6 Nxjerrja e naftës bruto dhe gazit natyror Lejohen
7 Nxjerrja e mineraleve metalore Lejohen
8 Nxjerrje të mineraleve të tjera nga minierat Lejohen
9 Aktivitete mbështetëse minerare Lejohen
10 Përpunimi i produkteve ushqimore Lejohen
11 Prodhimi i pijeve Lejohen
12 Prodhimi i produkteve të duhanit Lejohen
13 Përpunimi i tekstileve Lejohen
14 Konfeksionimi i veshjeve Lejohen
15 Prodhimi i lëkurës dhe produkteve prej lëkure Lejohen
16 Prodhimi i drurit dhe produkteve prej druri dhe dushku, përveç mobiljeve Lejohen
17 Prodhimi i letrës dhe produkteve prej letre Lejohen
18 Shtypshkrimi dhe rigrupimi i mediave të regjistruara Lejohen
19 Përpunimi i koksit dhe rafineria e nënprodukteve të naftës Lejohen
20 Prodhimin e kimikateve dhe produkteve kimike Lejohen
21 Përpunimi i produkteve farmaceutike dhe preparateve farmaceutike Lejohen
22 Prodhimi i produkteve të kauçukut dhe plastikës Lejohen
23 Prodhimi i produkteve minerale jometalike Lejohen
24 Metalurgjia Lejohen
25 Prodhimi i produkteve metalikë të fabrikuar, përveç makinerive dhe pajisjeve Lejohen
26 Prodhimi i produkteve optikë, elektronikë, kompjuterikë Lejohen
27 Prodhimi i paisjeve elektrike Lejohen
28 Prodhimi i makinerive dhe paisjeve Lejohen
29 Prodhimi i mjeteve të transportit, rimorkiove dhe gjysëmrimorkiove Lejohen
30 Prodhimi i mjeteve të tjera të transportit Lejohen
31 Prodhimi i mobiljeve Lejohen
32 Industri të tjera Lejohen
33 Riparimi dhe instalimi i makinerive dhe pajisjeve Lejohen
35 Energjia elektrike, gazi, avulli dhe ajri kondicionuar Lejohen
36 Grumbullimi, trajtimi dhe furnizimi me ujë Lejohen
37 Kanalizimet Lejohen
38 Aktivitetet e grumbullimit, trajtimit dhe asgjësimit të mbetjeve; rikuperimi i materialeve Lejohen
39 Shërbime të tjera të pastrimit e të menaxhimit të mbetjeve Lejohen
41 Ndërtimi i ndërtesave Lejohen
42 Punime inxhinjerike Lejohen
43 Punime të specializuara ndërtimi Lejohen
45 Tregtia me shumicë dhe pakicë i automjeteve, motomjeteve, ciklomotorëve dhe riparimi I tyre Lejohen
46 Gomisteri Mbyllen
47 Tregtia me shumicë, përvec automjeteve, motomjeteve dhe ciklomotorëve Lejohen
48 Tregtia me pakicë, përveç tregtisë së automjeteve, motomjeteve dhe ciklomotorëve Lejohen
49 Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuara me një mbizotërim të ushqimit dhe pijeve Lejohen
50 Qendrat tregtare Mbyllen
51 Tregtia me pakicë në dyqanet kompjuterike jo të specializuara,
Pajisjet Telekomunikuese, Elektronikë e Konsumatorit
Lejohen
52 Dyqane të tjera jo të specializuara të produkteve të ndryshme jo-ushqimore Mbyllen
53 Shitje me pakicë e produkteve të ushqimit, pijeve dhe duhanit

në njësi të  specializuara

Lejohen
54 Shitje me pakicë e karburantit për automjete Lejohen
55 Shitje me pakicë e pajisjeve kompjuterike dhe për telekomunikacionin (TIK) Lejohen
56 Shitje me pakicë e produkteve të tekstilit në dyqane të specializuara Mbyllen
57 Shitja me pakicë e pajisjeve fizike, ngjyra, xhami të sheshtë dhe materialeve ndërtimore Lejohen
58 Shitje me pakicë e sendeve higjeno  – sanitare Lejohen
59 Shitje me pakicë e materialeve të ndërtimit, qeramikës dhe
pllaka
Mbyllen
60 Shitje me pakicë e makinerive, pajisjeve dhe produkteve për
bujqësinë; Makineritë dhe pajisjet për kopshtarinë
Lejohen
61 Shitja me pakicë e Qilimave, Qilimave të Brezit dhe tapiceri Për
Dyshemetë dhe Muret (Qilim, Linoleum) në njesi të specializuara
Mbyllen
62 Shitje me pakicë e pajisjeve shtëpiake në dyqane të specializuara Mbyllen
63 Shitje me pakicë e mjeteve shtëpiake, qelq dhe qeramika Mbyllen
64 Shitje me pakicë e artikujve të ndriçimit Lejohen
65 Shitje me pakicë e makinave qepëse për përdorim shtepiak Mbyllen
66 Shitje me pakicë e sistemve të sigurisë Mbyllen
67 Tregtia me pakicë e instrumenteve muzikorë Mbyllen
68 Tregtia me pakicë e librave në dyqane të specializuara Mbyllen
69 Tregtia me pakicë e Gazetave, Revistave dhe Periodikëve Lejohen
70 Shitje me pakicë për kancelari dhe pajisjeve të zyrës Mbyllen
71 Tregtia me pakicë e muzikës dhe regjistrimeve video në një studio të specializuar Mbyllen
72 Shitje me pakicë e mallrave sportive në dyqane të specializuara Mbyllen
73 Shitje me pakicë e lojërave dhe lodrave në dyqane të specializuara Mbyllen
74 Shitje me pakicë e artikujve të veshjeve Mbyllen