‘Kënga Magjike 2015’- Këngët

Në videot e mëposhtëme gjenden këngët e prezantuar deri tani të Këngës Magjike 2015. Lista është në azhornim e sipër. Lista fillon nga Java e Pare dhe perfundon me të fundit.

Java e Parë

Java e Dytë

Java e Tretë

Java e Katërt

Java e Pestë

Java e Gjashtë

Java e Shtatë

Java e Tetë

Java e Nëntë


IMA