“Marilyn in white”, sharmi i Monroe në fotot e George Barris