RTSH siguron të drejtat e dy eventeve botërore sportive, AMA: Do të monitorojmë çdo shkelje!

Autoriteti i Mediave Audiovizive, në zbatim të ligjit nr. 97/2013 “Për mediat  audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe akteve të miratuara në dhe për zbatim të tij, njofton të gjithë subjektet ofrues të shërbimeve mediatike audiovizive se Radio Televizioni Shqiptar (RTSH) është mbajtësi i vetëm i të drejtave ekskluzive të transmetimit për territorin e Republikës së Shqipërisë të eventeve sportive “Lojërat Olimpike Dimërore Peyong Chang 2018” dhe “Kampionati Botëror i futbollit, FIFA World Cup Rusi 2018”.

Për sa më sipër, AMA sjell në vëmendjen se transmetimi i këtyre eventeve dhe/ose sekuencave të tyre, gjatë programit tuaj, duhet të bëhet vetëm pasi të jetë nënshkruar, më parë, një kontratë, ose marrëveshje me mbajtësin e të drejtave përkatëse të transmetimit.

AMA bën me dije se do të monitorojë vazhdimisht të gjitha transmetimet audiovizive dhe, në rast të mosrespektimit të parashikimeve përkatëse për të drejtat e transmetimit të këtyre eventeve, do të procedojë sipas të gjitha përcaktimeve ligjore dhe atyre nënligjore në fuqi.

REKLAMA
loading...

KOMENTO

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.