Portali më i Mirë Televiziv

Votimi është mbyllur. Në 30 Prill 2015 shpallen fituesit!