Shoqata e Gazetarëve Europianë: Po sulmohet një Televizion kritik, të reagojë BE dhe OSBE

Shoqata e Gazetarëve Europian (AEJ) ka reaguar ashpër për masat drastike të ISHSH ndaj Rtv Ora.

AEJ proteston në terma më të fortë kundër urdhrit arbitrar dhe diskriminues të qeverisë shqiptarepër të mbyllur TV Ora për shkak të shkeljeve të pretenduara të rregullave të distancës sociale gjatë urgjencës së shëndetit publik Covid-19.

“Më 14 maj Inspektorati Kombëtar i Shëndetit në Shqipëri kërkoi mbylljen e kanalit privat Ora RTV dhe qeveria urdhëroi ndërprerjen e transmetimeve të saj. Arsyeja e dhënë ishte se televizioni kishte shkelur rregullat zyrtare të distancimit shoqëror të cilat lejojnë vetëm një mysafir të jetë i pranishëm në studiot e TV. Tani RTV Ora gjithashtu është urdhëruar të paguajë gjobë në shumën 30,000 euro.Drejtori i lajmeve në RTV Ora, Brahim Shima, tha që mbyllja ishte urdhëruar për arsye politike, sepse të ftuarit e studios kishin folur në mënyrë kritike për veprimet e qeverisë.

Ai e përshkroi urdhrin e papritur të mbylljes dhe gjobat e rënda si disproporcionale dhe një sulm ndaj lirisë së mediave nga autoritetet shqiptare. Shima deklaroi se inspektorët zyrtarë shëndetësorë e kishin bazuar vlerësimin e tyre në shikimin e regjistrimeve të programeve në fjalë dhe nuk kishin kryer ndonjë inspektim në terren”.

Dënimi i ashpër shihet si diskriminues sepse nuk është ndërmarrë asnjë veprim kundër mediave pro-qeveritare për të cilat besohet se përdorin procedura të ngjashme si përgjigje ndaj rregullave të distancës sociale.

AEJ u kërkon institucioneve evropiane përfshirë Bashkimin Evropian dhe OSBE-në që përmes përfaqësive të tyre në Tiranë të shprehin pa vonesë shqetësimet pranë qeverisë shqiptare kundër këtyre dënimeve arbitrare dhe të tepërta që synojnë njërën prej mediave kryesore të pavarura dhe kritike të Shqipërisë.