Shqiptarët kursejnë më tepër për të blerë Televizorë dhe Kompjuter 

Shitjet me pakicë të karburanteve gjithashtu u rritën në nivele të ngjashme me shitjet e ushqimeve. Në tremujorin e tretë, indeksi tregtisë me pakicë në hidrokarbure u rrit me 1.1%, nivel shumë më i ulët se mesatarja historike dhe i pesë tremujorëve të fundit.

Zhvillimet në tregtinë me pakicë të këtij viti ilustrojnë një prirje të kahershme të shqiptarëve për një kujdes të tepruar ndaj shtëpisë dhe makinës se sa për veten, pavarësisht nivelit relativisht të lartë të varfërisë që karakterizon vendin, që ka ndër të ardhurat më të ulëta për frymë në Europë, me përjashtim të Moldavisë, Ukrainës e Kosovës.

Të dhënat mbi tregtinë me pakicë të tremujorit të tretë 2017, publikuar nga INSTAT, tregojnë se indekset e tregtisë me pakicë shënuan vlerën më të lartë të rritjse për artikujt joushqimorë se sa ata ushqimorë.

Indeksi i tregtisë me pakicë të pajisjeve elektroshtëpiake dhe pajisjeve të ndryshme kompjuterike u rritën në tremujorin e dytë me përkatësisht 6.1% dhe 16.7%, normë kjo më e lartë se sa e tremujorit të parë (5% dhe 5.3%) dhe mesatares së vitit 2016 (7.5% dhe 12.3%). Kjo tendencë duket se ka vijuar edhe në tremujorin e tretë sipas të dhënave nga treguesit e tregtisë me pakicë të publikuara nga INSTAT.

Banka e Shqipërisë analizon se rritja e konsumit u mbështet nga zhvillime pozitive në punësim dhe nga përmirësimi i besimit konsumator. Përveç rritjes së punësimit, në financimin e konsumit privat në ekonomi kontribuan dhe kushtet e lehtësuara të kreditimit dhe rritja e remitancave.

Tregues të tërthortë sugjerojnë për vijim të ciklit rritës të konsumit privat, që do të vijojë edhe këtë tremujor. Sinjale pozitive vijnë edhe nga treguesit e besimit në sektorin e shërbimeve dhe të tregtisë, niveli i të cilëve po qëndron mbi mesataret përkatëse historike.

Teksa edhe tregues të tjerë sasiorë, si rritja e importit të ushqimeve dhe elektroshtëpiakeve dhe rritja e kredisë konsumatore lajmërojnë rritjen e konsumit.

Për më tepër, në tremujorin e fundit të vitit, tendenca për të blerë artikuj elektroshtëpiake sidomos televizorë rritet edhe më shumë për shkak të festave të fundit të vitit që nxiten edhe nga ofertat e kompanive që i tregtojnë ato./Monitor