8 kompanitë që numërojnë me shumë se 10 milion “like” në Facebook

Tashmë marketingu digjital është një prej formave më të përdorura por dhe ndër më të lirat ndryshe nga reklamat tradicionale. Gjithmonë e më shumë tashmë kompanitë janë duke u fokusuar në krijimin e identitetit të tyre online, ku përveç faqeve të internetit janë duke investuar shumë në rrjetet sociale më të përodorura siç janë Facebook dhe Instagram për të promovuar produktet e tyre.

Entrepreneur tashmë ka bërë një listë të Top 8 françizave ndërkombëtare që kanë më shumë se 10 milion “like” në Facebook:

8. Taco Bell — 10.3 milion

Filloj të hapi françizat: 1964

Të gjitha pikat: 7,136

Vlera: $525,500 deri $2.96 milion

 

7. Dairy Queen — 11.7 milion

Filloj të hapi françizat: 1940

Të gjitha pikat: 7,037

Vlera: $1.1 million deri to $1.8 million

 

6. Buffalo Wild Wings — 12.3 milion

Filloj të hapi françizat: 1991

Të gjitha pikat: 1,274

Vlera: $1,91,200 deri $3,750,700

 

5. Dunkin’ — 15.7 million

Filloj të hapi françizat: 1955

Të gjitha pikat: 12,957

Vlera: $395,500 deri $1.6 million

4. Subway — 24.3 million

Filloj të hapi françizat: 1974

Të gjitha pikat: 41,600

Vlera: $140,050 deri $342,400

3. Pizza Hut — 32 million

Filloj të hapi françizat: 1959

Të gjitha pikat: 17,176

Vlera: $357,000 deri $2.2 million

2. KFC — 55.3 million

Filloj të hapi françizat: 1952

Të gjitha pikat: 23,103

Vlera: $1,442,550 deri $2,771,550

1. McDonald’s — 80.5 million

Filloj të hapi françizat: 1955

Të gjitha pikat: 38,108

Vlera: $1.3 million to $2.2 million

InfoMediaAlbania