Dhoma 309: Lale vendos t’i tregojë të vërtetën nënës së saj // 19.03.2018

Onuri vendos të mbështetë familjen e Lales në këto ditë të vështira.

Shadi kthehet ne shtëpinë e tij.Jëlldezi kupton se po i rrëshket situata nga duart.

Onuri nuk dorëzohet në përpjekjet e tij per t’i rifituar zemrën Lales.

Lale vendos t’i tregojë të vërtetën nënës së saj.