KPK për Fatmira Hajdarin: Mungesë burimesh të ligjshme pasurie, SHBA i hoqi vizën

Bashkohuni me grupin tonë zyrtar në Facebook duke klikuar këtu!

Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Tiranë, Fatmira Hajdari, ka dalë këtë të hënë para Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, shoqëruar nga dy avokatët e saj Maks Haxhia dhe Ilira Dane.

Rivlerësimi i gruas së të ndjerit Azem Hajdari bëhet për dy kritere, pasurinë dhe figurën.

LEXO EDHE:

Të hënën del para Vettingut, ja pasuritë e Fatmira Hajdarit dhe…

Për sa i përket pasurisë, ILDKPI ka deklaruar se nuk ka fshehje të pasurisë, mosdeklarim apo konflikt interesi, por KPK pretendon për disa shuma të pajustifikuara. Por, sipas Komisionit të Pavarur të Kualifikimit zonja Hajdari ka mungesë burimesh të ligjshme pasurie për vite me radhë.

Për para viit 2003 ka mungesë burimesh të ligjshme për 18 milionë lekë. Për vitin 2003, mungesë për 1 mln lekë, për vitin 2005 mungesë për 2 mln lekë, për vitin 2006 mungesë gati 5 milionë lekë, për vitin 2008 gati 5 milionë lekë, për vitin 2010 gati 3 milionë lekë, për vitin 2013 ka mungesë për 15 milionë lekë, për vitin 2015, 1,5 milionë lekë dhe për vitin 2016 për 6 milionë lekë.

Nga ana tjetër, Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar ka konstatuar përshtatshmëeri për vijimin e ushtrimit të detyrës.

Në 27.1.17 pyetjes “A ju është refuzuar hyrja në ndonjë vend të BE-së, Hajdari ka thënë jo”. Por rezulton se asaj i është revokuar viza për në SHBA, që është vend i NATO-s.

DSIK ka përcjellë raport të rishikuar. Në këtë raport grupi i punës shprehet: Fatmira Hajdari ka bërë deklarim të pasaktë. Mosdeklarimi e ngarkon me përgjegjësi për të dhëna të pasaktë në formular dhe DSIK mbërrin në konkluzion për papërshtatshmërinë e Hajdarit për vijimin e detyrës. Subjekti ka deklaruar se nuk është pyetur për revokim vize. Ajo ka shpjeguar se deri në momentin e plotësimit të formulaeit nuk ka pasur dijeni për revokimin.

Detajet e deklarimit të pasurisë
Në pasurinë e deklaruar, rezulton se Hajdari ka në pronësi të saj një truall me sipërfaqe 454 metra katrorë, në të cilën ka një ndërtesë 95 metra katrorë te “Vilat gjermane”. Zonja Hajdari ka deklaruar se prona është e ndarë në 4 pjesë të barabarta të secilit prej anëtarëve të familjes, dy djemve dhe vajzës, Rudina Hajdari. Pasuria në fjalë është deklaruar si e blerë në vitin 1995 nga i ndjeri Azem Hajdari, me vlerë 125 mijë lekë.

Në formularin e vitit 2003, subjekti ka deklaruar një shtëpi banimi me oborr me vlerë 2,7 milionë lekë. Sipas KPK, ka një mospërputhje në lidhje me çmimin e apartamentit të blerë nga Enti Kombëtar i Banesave. Trualli me sipërfaqe 150 metra katrorë është përfituar përmes legalizimit, për të cilin është paguar 978 mijë lekë.

Në deklaratën e vitit 2015 nuk është deklaruar fitimi i këtij trualli. Rezulton se me një VKM të vitit 2015, kjo sipërfaqe është kaluar në pronësi të zonjës Hajdari. Ndërsa sipas saj, e drejta e pronësisë është përfituar në vitin 2013. Sipas KPK, kjo nuk është deklaruar në formularët e plotësuar 2013-2014-2015.

Në këtë truall me sipërfaqe totale 887 metra katrorë, zonja Hajdari, duke investuar edhe 200 mijë euro për zhvillimin e saj, është bërë pronare e 3 njësive shërbimi dhe 13 apartamenteve. Sipas KPK, subjekti ka deklaruar si burim të ardhurash për investimin e bërë shitjen për 160 mijë euro të një lokali nga djali i saj në Qytetin Studenti.

Gjithashtu rezulton se subjekti ka marrë 10 milionë lekë nga G.B., administrator i një shoqëria ndërtimi, që ka ndërtuar edhe pallatin. G.B. ka deklaruar se 10 milionë lekët ia ka dhënë me marrëveshje verbale djalit të Hajdarit, Kiri. Në një deklaratë të dytë G.B. ka thënë që i ka dhënë 100 mijë euro materiale ndërtimi, që do t’i ktheheshin në apartamente. Subjëkti ka thënë që me G.B. kanë njohje të hershme, pasi ka qenë mik i hershëm i bashkëshortit të saj.

Por sipas KPK, Hajdari ka mungesë të financave për 68 mijë euro, ose 10 milionë lekët e deklaruara si të marra me klering. Kjo për shkak se subjekti nuk ka deklaruar në vitet 2012-13-15 detyrimet ndaj shoqërisë “E shpk”. Është provuar se shoqëria nuk ka lëshuar faturë për Kiri Hajdarin.