Ushqime të pasigurta për konsum – AKU asgjëson rreth 150 ton produkte në disa subjekte tregtare

Trupat inspektuese të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit kanë kryer gjatë 24 orëve të fundit 365 inspektime dhe monitorime si pjesë e Task-Forcës Anti-Covid ku në çdo monitorim nga Task-Forca vijon të kërkohet zbatimi i protokolleve të sigurisë, dhe masat e nevojshme kundër përhapjes së pandemisë Covid-19.

Sipas njoftimit me kërkesë të vetë subjekteve është kryer proceduara e asgjësimit të 149.8 ton produkteve ushqimore të pasigurta për konsum si dhe referuar Planit të Marrjes së Mostrave janë marrë 9 mostra, kryesisht në monitorim të qumështit dhe në fruta-perime.

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit vazhdon pandërprerë punën në terren në garantim të sigurisë ushqimore dhe mbrojtjes së shëndetit të konsumatorit.